Home@Work Preventief

@Work Preventief

De werkgerichte interventie @Work Preventief wordt preventief ingezet om de mentale veerkracht van de medewerker te verhogen en te voorkomen dat ze uitvallen. In een vijftal gesprekken wordt samen met de psycholoog gekeken naar wat de klachten zijn, welke positieve en negatieve omstandigheden er spelen en wat de persoonskenmerken zijn. Om vervolgens te kijken waar ruimte is voor verbetering. Werk is een integraal onderdeel van de interventie. De kosten voor deze interventie worden privaat gefinancierd.

1. Snelle start

Een hoge frequentie van sessies aan het begin van de interventie heeft een aantoonbaar positief effect op de klachtenreductie enwerkhervatting.

2. Werkhervatting of verzuimpreventie

Naast klachtenreductie is er in dit traject extra aandacht voor werkhervatting of het voorkomen van verzuim. Onderzoek toont aan dat deze werkgerichte methode een positief effect heeft op de werkstatus van een cliënt.

3. Telefonisch contact werkgever / casemanager

Bij aanvang van het traject neemt de behandelend therapeut telefonisch contact op met de werkgever / casemanager voor afstemming over de werksituatie. Gedurende het traject is er verdere telefonische afstemming. Indien gewenst kan de werkgever ook zelf contact opnemen met de therapeut over de voortgang, re-integratie en vervolgstappen.

4. @Work gesprek

Er vindt een @Work gesprek plaats tussen cliënt en therapeut over de werksituatie van de medewerker. De basis voor het gesprek is de digitale vragenlijst ‘Personal Risk Manager’ (PRM). De PRM meet het welzijn en stressoren van de cliënt op het werk op niveau van persoon, taak, team en organisatie. Er worden gerichte adviezen gegeven aan de medewerker om het eigen welzijn op het werk te verbeteren.

5. Behandelsessies

Naast het @Work gesprek vinden er 4 reguliere gesprekken plaats.

6. Procesinformatie werkgever / casemanager

De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de werkwijze van HSK en de voortgang van het interventie zoals sessiedata en vervolgstappen.

7. Terugvalpreventie

De cliënt stelt samen met de behandelend therapeut een plan op om terugval in de toekomst te voorkomen, met extra aandacht voor de werksituatie. Terugvalpreventie is een onderdeel van alle interventies van HSK.

Tarief

Standaard tarief: € 895,-

Financiering

@Work Preventief  wordt privaat gefinancierd. Dit betekent dat het volledige bedrag wordt gefactureerd aan de werkgever. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de zorgverzekering van de medewerker.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers via 088-1155855 of klantenservice@hsk.nl.

 

Download brochure