HomeOver HSKPrivacy

Privacy

HSK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Privacy wanneer u onze website bezoekt (incl cookies)

Bij het bezoeken van de website https://hsk.is-in-ontwikkeling.nl/ worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In de volgende privacy statement vertellen we u welke gegevens we verwerken en wat we met die gegevens doen.

Lees ons privacy statement.
Lees meer over cookies.

Privacy wanneer u in behandeling bent (geweest)

Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens voor diagnostiek en behandeling, echter niet meer dan strikt noodzakelijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving.

Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u in ons privacyreglement.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen via onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

Mw. drs. M. Laterveer-van Winden
Postbus 134,
6800 AC Arnhem
Tel: 026-3687700
e-mail: m.laterveer@hsk.nl