HomeOver HSKPraktische informatie

Praktische informatie

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over uw privacy vindt u op onze Privacy pagina.

Identificatieplicht

Wij zijn, als erkende zorgaanbieder, wettelijk verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Hiervoor leggen wij uw BSN vast in uw medisch cliëntdossier. Ter controle van uw BSN vragen wij u daarom om bij uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Cliëntportaal

Als cliënt van HSK krijgt u toegang tot uw eigen cliëntportaal. In dit portaal vindt u alle informatie rondom uw behandeling, waaronder verslagen van uw behandelaar. Ook gebruikt u dit portaal voor het maken van huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten.

Afspraak annuleren & wegblijftarief

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten wanneer u een afspraak wilt annuleren. Afspraken kunt u tot 24 uur van te voren (telefonisch) afzeggen. Voor afspraken voor een Screening, Intake of behandelsessie die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, brengen wij het wegblijftarief van  € 50,- in rekening.

Voor uitgebreide onderzoeken en andere producten zoals een Expertise of Loopbaanadvies brengen wij 30% van de prijs van het betreffende product in rekening.

Hoe afzeggen?

Onze servicedesks zijn bereikbaar van 08:00 uur tot 17:30 uur. Wilt u uw afspraak afzeggen buiten bereikbaarheidstijden van onze Servicedesk? U kunt hiervoor het antwoordapparaat van onze Servicedesk inspreken. Wilt u daarbij uw geboortedatum inspreken? Dan kunnen wij uw gegevens erbij zoeken als we het bericht afluisteren. Heeft u buiten onze openingstijden dringende vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Het afzeggen of wijzigen van een afspraak kan telefonisch. Het telefoonnummer van uw vestiging vindt u op de vestigingspagina.

Wachttijden

Grotendeels bepaalt uw eigen agenda hoe snel u bij ons terecht kunt. Wij streven ernaar de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden, meestal kunt u binnen twee weken al bij ons terecht. Bekijk hier onze actuele wachttijden per vestiging.

Gratis SMS-notificatie

Wij sturen u twee dagen voor elke individuele behandelafspraak een herinnering per SMS. Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.

Hoe informeren wij verwijzers?

In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekken wij informatie over onderzoek en behandeling aan de verwijzer (uw arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan). Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. U maakt dan gebruik van uw blokkeringsrecht.

U kunt de verzending van uw onderzoeksrapportage niet tegenhouden wanneer u op verzoek van uw bedrijfs – of verzekeringsarts voor een expertise komt, ter beoordeling van uw gezondheidstoestand of uw (medische) behandeling in het kader van een wettelijke regeling. U heeft in dit geval geen blokkeringsrecht. U wordt wel van te voren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag en daarop te reageren.

Wij sturen algemene informatie over het proces van de behandeling aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie, bijvoorbeeld de werkgever. Dit doen wij ter verantwoording van de rekening die wij hen sturen. U kunt hierbij denken aan het aantal gevolgde sessies en de voortgang. Er wordt geen informatie verstrekt zonder dat u daar toestemming voor geeft.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.
In de algemene voorwaarden staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel de afspraken over uw en onze rechten en plichten. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten wanneer u bij ons in behandeling bent.
Download hier de algemene voorwaarden van HSK.