HomeOver HSKUw mening

Uw mening

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u. U kunt een klacht het beste eerst voorleggen aan uw behandelaar. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken. Daarnaast kunt u zich ook altijd richten tot de leidinggevende van uw behandelaar, de regiomanager. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost.

Komt u er toch niet uit, dan kunt u schriftelijk of per e-mail uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris via klachten@hsk.nl of per post op onderstaand adres. Geef in uw e-mail of brief in ieder geval een beknopte omschrijving van uw klacht en vermeld ook het doel van de klacht, uw contactgegevens en uw geboortedatum.

HSK Groep
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 134
6800 AC Arnhem

De klachtenfunctionaris van HSK is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol. De klachtenfunctionaris zal samen met u en HSK de mogelijkheden onderzoeken om tot een oplossing voor uw klacht te komen. Daarnaast heeft HSK een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van HSK te behartigen. Indien gewenst is het dan ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de cliëntenraad via clientenraad@hsk.nl.

Mocht u er onverhoopt niet met HSK en de klachtenfunctionaris uitkomen, dan kunt u zich richten tot de externe geschillencommissie waarbij HSK is aangesloten. De klachtenfunctionaris van HSK stuurt u dan verdere informatie toe over het verloop van dit proces inclusief de contactgegevens van de externe geschillencommissie. In onze klachtenregeling vindt u meer informatie over wat u kunt doen met uw klacht of suggestie.