HomeOver HSKVeelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor veelgestelde vragen over technische ondersteuning van het cliëntportaal (FAQ), klik hier.

Bent u cliënt?

Aanmelden

Wat is de status van mijn aanmelding?

Als u recent bij ons bent aangemeld door uw verwijzer ontvangt u een bevestiging per e-mail van ons. De servicedesk neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te plannen. De wachttijden verschillen per vestiging. Klik hier voor de actuele wachttijden per vestiging.

De actuele wachttijden worden maandelijks gepubliceerd, dus het is mogelijk dat uw wachttijd afwijkt. U kunt in dit geval contact met de servicedesk opnemen. Zij brengen u op de hoogte van de huidige status van uw aanmelding.

Ik heb een verwijsbrief gekregen van mijn arts. Hoe kan ik mij aanmelden bij HSK?

Als u een verwijsbrief heeft gekregen van uw huisarts kunt u uzelf hier aanmelden. U kunt de verwijsbrief uploaden in het aanmeldformulier. Nadat u bent aangemeld nemen wij contact met u op om de afspraak te plannen.

Als u een brief van uw huisarts heeft meegekregen vanuit Zorgdomein, hoeft u ons niet te bellen. Wij hebben de aanmelding al rechtstreeks ontvangen van uw huisarts en nemen contact met u op.

Ik heb een gemiste oproep van een anoniem telefoonnummer, heeft HSK mij gebeld?

Heeft u een gemiste oproep van een anoniem telefoonnummer? Onze psychologen maken gebruik van anonieme telefoonnummers. Indien mogelijk spreken zij ook een voicemailbericht in waarin zij aangeven waarom zij contact met u hebben gezocht. Als zij u vragen om contact op te nemen, kunt u de servicedesk in uw regio bellen. Zij zullen u in contact brengen met uw psycholoog.

Wegblijftarief (No-show)

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten wanneer u een afspraak wilt annuleren. Afspraken kunt u tot 24 uur van te voren (telefonisch) afzeggen. Voor afspraken voor een Screening, Intake of behandelsessie die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, brengen wij het wegblijftarief van  € 50,- in rekening.

Voor uitgebreide onderzoeken en andere producten zoals een Expertise of Loopbaanadvies brengen wij 30% van de prijs van het betreffende product in rekening.

Hoe afzeggen?

Onze servicedesks zijn bereikbaar van 08:00 uur tot 17:30 uur. Wilt u uw afspraak afzeggen buiten bereikbaarheidstijden van onze Servicedesk? U kunt hiervoor het antwoordapparaat van onze Servicedesk inspreken. Wilt u daarbij uw geboortedatum inspreken? Dan kunnen wij uw gegevens erbij zoeken als we het bericht afluisteren. Heeft u buiten onze openingstijden dringende vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Het afzeggen of wijzigen van een afspraak kan telefonisch. Het telefoonnummer van uw vestiging vindt u op de vestigingspagina.

Financiering en eigen risico

Waarom wordt mijn eigen risico aangesproken bij mijn zorgverzekeraar?

Uw eigen risico wordt aangesproken omdat de psychische zorg die wij leveren valt onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Onze psychische zorg valt onder de dekking van de basisverzekering.

Hoe hoog is het eigen risico?

Het verplicht eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eventueel is het mogelijk om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor premiekorting. Via deze link kunt u zien hoe hoog het wettelijk eigen risico is dit jaar. Het eigen risico wordt beheerd door uw zorgverzekeraar, wij hebben hier geen inzicht in. Voor vragen over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Mijn traject bij HSK valt in twee kalenderjaren. Betaal ik dan twee keer het eigen risico?

Ja, in dat geval wordt er twee keer aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Ik ging ervan uit dat de werkgever de kosten zou betalen voor mijn traject. Hoe zit dat?

Uw behandeltraject bestaat uit zorg in combinatie met een @Work interventie. Uw werkgever betaalt de @Work interventie. De werkgever betaalt voor de betrokkenheid bij het zorgtraject (procesrapportages, telefonisch contact met de psycholoog, een afstemmingsoverleg etc.). De kosten die vallen onder de noemer zorg worden in rekening gebracht bij uw zorgverzekering.

Sommige werkgevers kiezen ervoor om alle zorgkosten te betalen (private financiering). Als uw werkgever hiervoor gekozen heeft worden er geen kosten in rekening gebracht bij uw zorgverzekering.

Mocht uw werkgever bereid zijn om de zorgkosten die wij reeds hebben gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar privaat te vergoeden dan kan uw werkgever contact opnemen met onze Servicedesk. Wij zullen de declaratie dan bij uw zorgverzekeraar terughalen en de kosten privaat in rekening brengen bij uw werkgever. Klik hier voor meer informatie.

Behandeling

Wat is het verschil tussen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ)?

GBGGZ: de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische klachten. Het aantal sessies is hierbij beperkt. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

SGGZ: de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij meer ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische klachten. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langere psychotherapeutische hulp.

De toewijzing naar de GBGGZ gebeurt door de huisarts en de praktijkondersteuner als er sprake is van psychische klachten. Afhankelijk van deze klachten wordt na de intake bij HSK een behandeltraject toegewezen. De toewijzing naar de SGGZ gebeurt ook door de huisarts, met name indien sprake is van complexere problematiek welke een langere behandeling nodig heeft.

Waarom zie ik meerdere therapeuten?

Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken, echter is dit niet altijd mogelijk. Wij zijn vanuit de Zorgverzekeringswet als zorgaanbieder verplicht om bij het stellen van een diagnose tijdens de screening of het intakegesprek een Regiebehandelaar te betrekken. Hierdoor kan het voorkomen dat u meerdere therapeuten ziet voordat de eerste behandelsessie plaatsvindt.

Wat is een regiebehandelaargesprek en waarom is dit nodig?

Een regiebehandelaar is de zorgverlener die de regie voert over uw zorgproces. Het is zijn taak om er op toe te zien dat de behandeling verloopt zoals in het behandelplan is beschreven. Hij/zij zal waar nodig de voortgang van uw behandeling bespreken met uw behandelaar. Indien uw intake / onderzoek niet door de regiebehandelaar is gedaan volgt er na de intake / onderzoek altijd een regiebehandelaargesprek. In dit gesprek wordt de diagnose die gesteld is bevestigd of bijgestuurd.

Behandelt HSK ook kinderen?

De geestelijk gezondheidszorg voor kinderen wordt sinds 2015 niet door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed. HSK heeft in drie regio’s contracten gesloten met gemeentes voor de behandeling van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De behandeling wordt vergoed door de gemeente als uw kind woont in één van deze gemeentes. 

Regio Den Haag:

 • Delft
 • Midden-Delfland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer

Regio Zwolle:

 • Borger-Odoorn
 • Coevorden
 • De Wolden
 • Hoogeveen
 • Meppel
 • Emmen
 • Westerveld

Regio Assen en Groningen:

 • Aa en Hunze
 • Assen
 • Midden Drenthe
 • Noordenveld
 • Tynaarlo

Woont uw kind niet in één van deze gemeentes dan wordt de behandeling van uw kind bij HSK niet vergoed. Het is in dat geval alleen mogelijk om uw kind aan te melden bij HSK als u de behandeling zelf wilt bekostigen. HSK sluit geen aparte eenmalige (declaratie)overeenkomsten met niet-gecontracteerde gemeentes of andere instanties (zoals SVB) om de behandeling alsnog voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

De grote hoeveelheid aan administratietijd die met het sluiten van eenmalige (declaratie)overeenkomsten gepaard gaat staat voor HSK niet in verhouding tot de tijd van de daadwerkelijke behandeling. Hierdoor komt de nadruk te liggen op de administratie van de behandeling in plaats van op de behandeling zelf en dat wil HSK niet. Indien u gebruik wilt maken van zorg die wel wordt vergoed kunt u zich wenden tot een andere GGZ-aanbieder die een contract heeft gesloten met de desbetreffende gemeente. 

Wat behandelt HSK wel en wat niet?

Op de pagina psychische klachten kunt u lezen voor welke klachten wij hulp bieden. Op de pagina wat behandelen wij niet? kunt u lezen welke klachten wij niet behandelen.

Bent u werkgever?

Wat is het verschil tussen @Work Kort en @Work Compleet?

U kunt een schematische weergave van beide werkgerichte interventies vinden op pagina Re-integratie.  @Work Compleet bevat naast de onderdelen van het @Work kort pakket ook een Afstemmingsoverleg en Follow-up gesprek.

Waarom ontvang ik geen offerte voor de Screening?

Om de snelheid in ons proces te behouden, sturen wij geen offerte voor de Screening. Het versturen van een offerte en het wachten op een akkoord kost tijd en werkt vertragend voor de re-integratie van uw werknemer. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om u te informeren over de kosten in de bevestiging van de aanmelding van uw medewerker. De ervaring leert ons dat wij de cliënt vaak al kunnen zien binnen de tijd die het versturen van een offerte en het ontvangen een aan akkoord daarop kost.

Er wordt een rekening verstuurd naar de zorgverzekeraar van mijn werknemer, waarom ontvang ik dan toch een factuur van HSK?

Het behandeltraject van uw medewerker bestaat uit zorg in combinatie met een @Work interventie. De kosten die vallen onder de noemer zorg worden in rekening gebracht bij de zorgverzekering van uw medewerker. In de kosten die u voor de @Work interventie betaalt is de betrokkenheid bij het zorgtraject (procesrapportages, telefonisch contact met de psycholoog, een afstemmingsoverleg etc.) inbegrepen.