Traumabehandeling

Als blijkt dat uw medewerker traumabehandeling nodig heeft, kan hij of zij hiervoor terecht bij onze gespecialiseerde psychologen. Zij zien uw medewerker binnen 10 dagen voor start behandeling.